28. 02. 2012
sgqvane_featured

Брошури, дипляни, флаери, каталози

Често пъти клиентите ни питат каква е разликата между флаер и листовка. Съдава се объркване дали това което трябва да се отпечат е брошура или каталог. Като ваш пръв помощник в печата, на...

Прочетете →
21. 02. 2012
km_featured

Нова цифрова машина в печатница АсиПринт

От няколко дни в експлоатация е нова цифрова печатна машина — Konica-Minolta bizhubPRESS C7000. Като ваш пръв помощник в печата и в комбинацията с нашите идеи и налично оборудване тази машина ще помогне...

Прочетете →
21. 02. 2012
pechata_featured

Пръв помощник в печата

За първи път този помощник се появи на коледната ни картичка за 2012г., но това симпатично човече е символа на нашите усилия да помагаме на нашите клиенти, като максимално точно ги консултираме при...

Прочетете →
20. 02. 2012
Skin_type

ДНК Шрифт

Продължавайки тематиката от последната публикация, ето един интересен арт проект за шрифт. Всички изображения може да видите на страницата на Браян Стюард

Прочетете →